Ponuka / Kategórie

Kontakty

Kontakty

NOVÝ SANAT HOLDING, s.r.o.

Bystrická 1
966 81  Žarnovica
Slovakia

mail: info(a)cellos(d)sk
tel.: +421 45 6723 266
mobil: +421 918 821 471

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI  so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969
faxl. č.: 048/ 4124 693
e-mail: bb(a)soi(d)sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi